مجسمه

طراحی‌های سفارشی به طراحی‌هایی گفته می‌شود که به سفارش و خواسته‌های مشتری انجام می‌شود و در شاخه‌های مختلف دیزاین قابل انجام دادن و ارائه است. به عنوان مثال طراحی اسم ، طراحی ست حلقه‌ی ازدواج ، طراحی بر اساس سنگ‌های موجود در‌ گالری یا سنگ ارائه شده از جانب سفارش دهنده از نمونه‌های طراحی سفارشی به شمار می‌آیند. در طراحی سفارشی همواره منحصر به فرد بودن محصول و علاوه بر این ویژگی‌های شخصیتی، اجتماعی ، روان‌شناختی ، فرهنگی و دیگر مؤلفه‌های تاثیر گذار بر سفارش دهنده از سوی طراح در نظر گرفته می‌شود. این طراحی در گفت‌‌وگوی میان طراح و سفارش دهنده شکل می‌گیرد و چنین نیست که هیچ تعامل و ارتباطی میان آن‌ها وجود نداشته باشد. طراح باید با توجه به خلاقیت، تجربه و هوشمندی خود در شناخت ویژگی‌های فردی سفارش دهنده او را به جانب محصول بهتر و کارآمدتر سوق دهد. طراح موفق همچنین سلیقه‌ی سفارش دهنده را در فرایند طراحی و باتوجه به رویکرد خودش به طراحی ارتقا می‌بخشد.